Domenai.lt kreditai


Kas yra Domenai.lt kreditai?

Tai Domenai.lt klientų lojalumo programa.

Kokia yra Domenai.lt kreditų vertė?

1 kreditas = 1 euras.

Kam galima panaudoti sukauptus kreditus?

Kreditais galite atsiskaityti už bet kurią Domenai.lt paslaugą (įskaitant domenų, interneto svetainių talpinimo (hostingo), SSL sertifikatų registravimo ir pratęsimo paslaugas). Kreditais galima padengti iki 100% sąskaitos sumos.

Kaip gauti kreditų?

Pirkdami ar pratęsdami domenus, nuo apmokėtos sumos iš karto gausite 5% premiją kreditais. Pavyzdžiui, jei domeno registracija kainavo 10 eurų, apmokėjus sąskaitą ir įvykdžius užsakymą į Jūsų kreditų sąskaitą bus pervesta 0,50 kreditų. 1 kreditas = 1 euras.

Kaip panaudoti kreditus?

1 kreditas = 1 euras. Kreditais galima padengti iki 100% sąskaitos sumos. Paslaugų užsakymo metu, Jums bus pasiūlyta padengti sąskaitą kreditais, o Jūs galėsite nuspręsti ar norite padengti šią sąskaitą kreditais ar kaupsite kreditus.

Jei kreditais dengiate dalį sąskaitos sumos, neapmokėjus sąskaitos su pritaikyta nuolaida, kreditai anuliuojami.

Jei kreditais dengiate visą sąskaitos sumą, užsakymas vykdomas automatiškai, atsisakius užsakytų paslaugų, kreditai negrąžinami.

Pavyzdžiui, užsisakysite paslaugų už 10 eurų (įskaitant PVM), būsite sukaupę 3 kreditus, pasirinksite, kad norite padengti dalį sąskaitos sumos kreditais. Jums bus pritaikyta nuolaida, o pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita bus perrašyta, nauja sąskaitos suma bus 7 eurai.

Kitos sąlygos

Domenai.lt turi teisę keisti Domenai.lt kreditų programos sąlygas, tai pat nutraukti arba sustabdyti Domenai.lt kreditų programos veikimą. Informavimas el. paštu ir/arba telefonu yra laikoma tinkamu sąlygų pasikeitimo, nutraukimo ar sustabdymo atskleidimu.

Domenai.lt turi teisę siųsti klientui informacines žinutes, bei kitą Domenai.lt kreditų programai aktualią informaciją el. paštu.

Domenai.lt klientai turi teisę atsisakyti dalyvauti Domenai.lt kreditų programoje, tokiu atveju kreditai ir premijos nėra skaičiuojamos.

Rekomendavimo programos sąlygos paskutinį kartą keistos 2017 07 12 d. Vilnius.

(© 2004 - 2023) Domenai.lt